Projekt ustawy o sygnalistach dla małych i dużych przedsiębiorców

Podmioty publiczne i prywatne w całej UE będą zobowiązane do wprowadzenia rozwiązań dla sygnalistów. Europejska dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa Unii weszła w życie w 2019 r. Zobowiązała jednocześnie do implementacji przepisów w niej zawartych do prawa krajowego do 17 grudnia 2021 r.

Polska ustawa o sygnalistach

Polski ustawodawca nie zdążył z wprowadzeniem ustawy krajowej. Aktualnie drugi projekt poddawany jest pod konsultacje międzyresortowe. Czekamy na ostateczny kształt przepisów krajowych. Najprawdopodobniej pojawią się one jeszcze w tym roku. Należy zaznaczyć, że pomimo braku polskiej ustawy osoby dokonujące zgłoszeń chronione są w oparciu o prawo europejskie.

Kto musi wdrożyć wymagania dla sygnalisty?

Przepisy zobowiązują do wprowadzenia rozwiązań dla sygnalistów podmioty prawne, dla których pracę wykonuje co najmniej 50 osób. Limit ten nie obowiązuje podmioty działające w branży finansowej podlegającej pod ustawę AML, jak również podmioty które muszą spełnić wymagania dotyczące bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska. Natomiast gminy, które zamieszkuje co najmniej 10 tys. mieszkańców zwolnione są z tego obowiązku.

Jakie obowiązki wobec sygnalistów mają przedsiębiorcy?

Obowiązki, które musi spełnić przedsiębiorca to ustanowienie wewnętrznej procedury ochrony sygnalisty oraz udostępnienie wewnętrznego kanału przyjmowania zgłoszeń. Dodatkowo należy upoważnić osoby od obsługi zgłoszeń. Mogą to być wyznaczeni pracownicy lub kompetentny podmiot zewnętrzny.

Terminy wdrożenia kanałów wewnętrznych dla przedsiębiorców?

Zaproponowany w drugim projekcie ustawy o sygnalistach vacatio legis wynosi 2 miesiące https://sygnalista24.info/nowy-projekt-ustawy-o-sygnalistach-z-dnia-6-04-2022r/. W ciągu miesiąca od dnia wejścia w życie przepisów krajowych ustalić procedurę wewnętrzną muszą podmioty prywatne, na rzecz których pracę wykonuje co najmniej 250 osób oraz podmioty z branży finansowej i objęte przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska. Pozostałe podmioty z przedziału 50-250 osób na wprowadzenie rozwiązań mają czas do 17 grudnia 2023 r.

Related Posts

Dodaj komentarz